Grupuri de lucru

       Grupurile de lucru sunt constituite pe direcțiile de interes ale membrilor SGR, filiala București - Centrul Universitar. Oricând, la solicitarea unor membrii ai filialei, pot fi adăugate alte grupuri de lucru, cu aprobarea Adunării Generale.

       Fiecare grup își desfășoară activitatea independent, fiind coordonată de un membru ales de ceilalți membrii ai grupului. Temele de cercetare sunt propuse de către membrii grupului de lucru sau sunt preluate, cu acceptul acestora, la propunerea altor membrii din afara grupului. Fiecare grup, pentru a funcționa, trebuie să aibă minimum patru membri.

GEOGRAFIA REGIONALĂ A ROMÂNIEI

Coordonator:

SISTEME INFORMAȚIONALE GEOGRAFICE

Coordonator:

GEOGRAFIA MEDIULUI

Coordonator:

GEOGRAFIE ECONOMICĂ

Coordonator:

DIDACTICA GEOGRAFIEI

Coordonator:

CARTOGRAFIE

Coordonator:

GEOGRAFIA POPULAȚIEI ȘI AȘEZĂRILOR

Coordonator:

GEOGRAFIE FIZICĂ

Coordonator: