1. ro
  2. en
  3. fr

„Salutând Societatea Geografică Română, a cărei înființare îndeplinește una din vechile mele dorințe, bucuria mea este cu atât mai mare cu cât sunt încredințat că lucrările ei vor fi de un folos nemărginit pentru viitorul țării, a cărei dezvoltarea economică si politică o urmărește Europa cu un interes crescând. Terenul deschis exploatării dumneavoastră științifice este foarte întins, și o muncă de zecimi de ani va fi de trebuință pentru a ajunge la exactitatea cunoștințelor neapărate în asemenea întreprinderi. ”

 

            (fragment din salutul Domnitorului Carol I, cu ocazia ședinței solemne de constituire a Societății Geografice Române - 18 iunie 1875)

SOCIETE ROUMAINE DE GEOGRAPHIE

BRANCHE BUCAREST - CENTRE UNIVERSITAIRE