Congresul SGR

Brașov - 01.04.2023

Informații

manifestări științifice

Important!!!

  Formular adeziune

Conectează-te utilizând

  1. ro
  2. en
  3. fr

„Salutând Societatea geografică română, a cărei înființare îndeplinesce una din vechele Mele dorințe, bucuria Me este cu atât maĭ mare, cu cât sŭnt încredințat că lucrările eĭ vor fi de un folos nemărginit pentru viitorul țĕrei, a căreĭ desvoltare economică și politică o urmăresce Europa cu un interes crescênd. Terenul deschis exploatăreĭ d-vóstre sciențifice este fórte întins, și o muncă de ᶁecimĭ de anĭ va fi de trebuință pentru a ajunge la esactitatea cunoscințelor neapĕrate în assemenea intreprinderi.   continuă aici

 

           (fragment din salutul Domnitorului Carol I, cu ocazia ședinței solemne de constituire a Societății Geografice Române - 18 iunie 1875)

SOCIETATEA DE GEOGRAFIE DIN ROMÂNIA

FILIALA BUCUREȘTI - CENTRUL UNIVERSITAR