*** Condiții de publicare în revista Terra, nr. 1/2022 - Anul LII(LXXII)

Analele Univ. din București

seria Geografie

Revue Roumaine de Geographie

Making Green Cities

Fundamentele conservarii diversitatii biologice

Soluții verzi pentru orașele din România

Coastal Erosion and Protection in Europe

Climate of the Romanian Carpathians

Earthquake Hazard Impact and Urban Planning

Georeview

Forum Geografic

Human Geographies

Revista de Geomorfologie

Alte publicații

Volume de interes

Publicații SGR