Publicații SGR

Volume de interes

Alte publicații

Revista de Geomorfologie

Human Geographies

Forum Geografic

Georeview

Earthquake Hazard Impact and Urban Planning

Climate of the Romanian Carpathians

Coastal Erosion and Protection in Europe

Soluții verzi pentru orașele din România

Fundamentele conservarii diversitatii biologice

Making Green Cities

Revue Roumaine de Geographie

Analele Univ. din București

seria Geografie

*** Condiții de publicare în revista Terra, nr. 1/2022 - Anul LII(LXXII)