Florin-Alexandru Zaharia

Afiliere: Universitatea din București, Facultatea de Geografie (http://geo.unibuc.ro/)

Domenii de interes: Geografie umană; Geografie urbană; Geografie socială

Contact: zahariaflorinalexandru@yahoo.ro

 

  Paul Șerban

Afiliere: Institutul de Geografie al Academiei Române (http://www.geoinst.ro/)

Domenii de interes: Geografie teoretică; Geografie integrată; Geografia transporturilor

Contact: paulrazvanserban@yahoo.co.uk

  Bogdan Suditu

Afiliere: Universitatea din București, Facultatea de Geografie (http://geo.unibuc.ro/)

Domenii de interes: Geografie socială; Guvernanța teritorială; Mobilitățile rezidențiale și migrațiile

Contact: b_suditu@yahoo.fr

  Alexandra Vrânceanu

Afiliere: Institutul de Geografie al Academiei Române (http://www.geoinst.ro/)

Domenii de interes: Analiza spațială GIS; Energie regenerabilă; Dezvoltare sustenabilă

Contact: vrinceanu.alexandra94@yahoo.com

  Laura Tîrlă

Afiliere: Universitatea din București, Facultatea de Geografie (http://geo.unibuc.ro/)

Domenii de interes: Geomorfologie carstică; Geomorfologie tectono-structurală; Geologia Cuaternarului

Contact: maria.laura.tirla@gmail.com

 

  Marius-Iulian Săndulache

Afiliere: Universitatea din București, Facultatea de Geografie (http://geo.unibuc.ro/)

Domenii de interes: Geografia României; Geomorfologie fluviatilă; Tehnica fotografierii

Contact: iulian.sandulache@unibuc.ro

 Vasile Roman

Afiliere: Institutul de Geografie al Academiei Române (http://www.geoinst.ro/)

Domenii de interes: 

Contact: 

 

  Florina Tatu

Afiliere: Universitatea din București, Facultatea de Geografie (http://geo.unibuc.ro/)

Domenii de interes: Eroziune fluvio-torențială; Dinamica versanților; Cartografie digitală

Contact: foleaf@yahoo.com

  Ana-Maria Taloș

Afiliere: Universitatea din București, Facultatea de Geografie (http://geo.unibuc.ro/)

Domenii de interes: Geografia sănătății; Geodemografie; Geografie socială

Contact: talos.ana@gmail.com

 

  Remus Prăvălie

Afiliere: Universitatea din București, Facultatea de Geografie (http://geo.unibuc.ro/)

Domenii de interes: Schimbările climatice; Degradarea terenurilor; Deșertificarea; Poluarea mediului; Modificările globale de mediu

Contact: pravalie_remus@yahoo.com

  Ana Popovici

Afiliere: Institutul de Geografie al Academiei Române (http://www.geoinst.ro/)

Domenii de interes: Schimbarea utilizării terenurilor agricole; Studii integrate om-mediu; modelarea modului de utilizare a terenurilor

Contact: popoviciana76@yahoo.com

 

  Claudia Popescu

Afiliere: Institutul de Geografie al Academiei Române (http://www.geoinst.ro/)

Domenii de interes: Geografie urbană; Geografie economică; Dezvoltare regională

Contact: cldpopescu@yahoo.com

  Vasile Popa

Afiliere: Universitatea din București, Facultatea de Geografie (http://geo.unibuc.ro/)

Domenii de interes: Schimbări globale ale mediului; Mediile geografice ale Terrei; Destinații turistice

Contact: vasile.popa@geo.unibuc.ro

  Mihaela Persu

Afiliere: Institutul de Geografie al Academiei Române (http://www.geoinst.ro/)

Domenii de interes: Geografie rurală; Geografia populației și așezărilor; Dezvoltare locală și regională

Contact: persu_mihaela@yahoo.com

  Ileana Pătru-Stupariu

Afiliere: Universitatea din București, Facultatea de Geografie (http://geo.unibuc.ro/)

Domenii de interes: Ecologia peisajului; Dinamica și modelarea peisajului; Serviciile ecosistemelor/peisajelor

Contact: ileana.stupariu@geo.unibuc.ro

  Gabriela Osaci-Costache

Afiliere: Universitatea din București, Facultatea de Geografie (http://geo.unibuc.ro/)

Domenii de interes: Cartografie istorică; Cartografie diacronică; Cartografie digitală 

Contact: gabriela.osacicostache@geo.unibuc.ro

  Constantin-Răzvan Oprea

Afiliere: Universitatea din București, Facultatea de Geografie (http://geo.unibuc.ro/)

Domenii de interes: Știința solului; Analiza spațială; Managementul utilizării terenurilor

Contact: opreaconstrazvan@yahoo.com

  Mihai-Răzvan Niță

Afiliere: Universitatea din București, Facultatea de Geografie (http://geo.unibuc.ro/)

Domenii de interes: Soluții și Infrastructuri verzi; Planificare urbană; Evaluarea Impactului antropic asupra Mediului

Contact: mihairazvan.nita@g.unibuc.ro

  Silviu Neguț

Afiliere: Academia de Studii Economice, Facultatea de Business și Turism 

Domenii de interes: Geopolitică, ....

Contact: silviu.negut@gmail.com

  Alexandru Nedelea

Afiliere: Universitatea din București, Facultatea de Geografie (http://geo.unibuc.ro/)

Domenii de interes: Geomorfologie aplicată, Riscuri geomorfologice, Relația relief - activitate antropică

Contact: alexnedelea10@yahoo.com

  Marius Neacșu

Afiliere: Academia de Studii Economice, Facultatea de Business și Turism 

Domenii de interes: Geopolitică,    

Contact: marius.neacsu@ase.ro

  Gabriela Moroșanu

Afiliere: Institutul de Geografie al Academiei Române (http://www.geoinst.ro/)

Domenii de interes: Hidrologie; Dinamica albiilor de râu; Sursele sedimentelor

Contact: gabriela.adina.m@gmail.com

  Irena Mocanu

Afiliere: Institutul de Geografie al Academiei Române (http://www.geoinst.ro/)

Domenii de interes: Geografie socială; Geografie culturală; Geografia populației

Contact: mocanitai@yahoo.com

  Bianca Mitrică

Afiliere: Institutul de Geografie al Academiei Române (http://www.geoinst.ro/)

Domenii de interes: Geografie urbană; Geografia populației; Dezvoltare locală și regională

Contact: biancadumitrescu78@yahoo.com

  Mihai Micu

Afiliere: Institutul de Geografie al Academiei Române (http://www.geoinst.ro/)

Domenii de interes: Analiza proceselor de versant; Analiza riscului la alunecările de teren; relația cutremure de pământ - alunecări de teren 

Contact: mikkutu@yahoo.com

  Dana Micu

Afiliere: Institutul de Geografie al Academiei Române (http://www.geoinst.ro/)

Domenii de interes: Climatologie montană; Variabilitatea și schimbarea climei; extreme climatice

Contact: micudanamagdalena@gmail.com

  Loredana Havriș

Afiliere: Institutul de Geografie al Academiei Române (http://www.geoinst.ro/)

Domenii de interes: Climatologie regională; Hazarde climatice; Variabilitatea și schimbarea climei

Contact: loredana_myc@yahoo.com

  Valentina Mănoiu

Afiliere: Universitatea din București, Facultatea de Geografie (http://geo.unibuc.ro/)

Domenii de interes: Educație pentru mediu; Poluarea și protecția mediului; Ecologie

Contact: valentine.mariana.manoiu@gmail.com

  Elena Matei

Afiliere: Universitatea din București, Facultatea de Geografie (http://geo.unibuc.ro/)

Domenii de interes: Geografie umană; Dezvoltare durabilă a așezărilor urbane și rurale; Turism durabil

Contact: elena.matei@g.unibuc.ro

  Gabriela Manea

Afiliere: Universitatea din București, Facultatea de Geografie (http://geo.unibuc.ro/)

Domenii de interes: Biogeografie; Planificarea mediului; Ecosisteme urbane și rurale

Contact: gabriela.manea@geo.unibuc.ro

  Alina Mareci

Afiliere: Universitatea din București, Facultatea de Geografie (http://geo.unibuc.ro/)

Domenii de interes: Geografia populației; Geografia sănătății; Geografia resurselor sanitare

Contact: alina.mareci@unibuc.ro

  Monica Dumitrașcu

Afiliere: Institutul de Geografie al Academiei Române (http://www.geoinst.ro/)

Domenii de interes: Utilizarea terenurilor; Impactul schimbărilor climatice; Arii protejate

Contact: stefania_dumitrascu@yahoo.com

  Costin Dumitrașcu

Afiliere: 

Domenii de interes: 

 

Contact: 

  Laura Lupu

Afiliere: Institutul de Geografie al Academiei Române (http://www.geoinst.ro/)

Domenii de interes: Geografie socială; Vulnerabilitatea socio-economică; Reziliența și adaptarea la schimbări climatice

Contact: laura_lepadatu1990@yahoo.com

  Uca-Maria Marinescu

Afiliere: Societatea de Geografie din România (http://geo-sgr.ro/)

Domenii de interes: exploratoare

Contact: ucamarinescu@yahoo.com

  Marta Jurchescu

Afiliere: Institutul de Geografie al Academiei Române (http://www.geoinst.ro/)

Domenii de interes: Hazard; Vulnerabilitate și risc la diferite scări; Susceptibilitatea la alunecări de teren

Contact: marta_jurchescu@yahoo.com

  Gheorghe Kucsicsa

Afiliere: Institutul de Geografie al Academiei Române (http://www.geoinst.ro/)

Domenii de interes: Analiza spațială GIS; Schimbări în utilizarea terenurilor/acoperirea terenurilor

Contact: mondy_ghe@yahoo.com

  Ines Grigorescu

Afiliere: Institutul de Geografie al Academiei Române (http://www.geoinst.ro/)

Domenii de interes: Cercetări interdisciplinare privind interacțiunea om-mediu; Dezviltare locală și regională; Relații și sinergii urban-rural

Contact: inesgrigorescu@yahoo.com

  Cristian Iojă

Afiliere: Universitatea din București, Facultatea de Geografie (http://geo.unibuc.ro/)

Domenii de interes: Geografia Mediului; Ecologie urbană

Contact: iojacristian@yahoo.com

  Sorin Geacu

Afiliere: Institutul de Geografie al Academiei Române (http://www.geoinst.ro/)

Domenii de interes: Zoogeografie; Biogeografie; Geografie environmentală

Contact: geacusorin@yahoo.com

  Florina Grecu

Afiliere: Universitatea din București, Facultatea de Geografie (http://geo.unibuc.ro/)

Domenii de interes: Evoluția rețelei hidrografice; Hazarde și riscuri asociate dinamicii albiilor de râu; Procese și forme fluviale

Contact: florinagrecu@yahoo.com

  Cristina Dumitrică

Afiliere: Institutul de Geografie al Academiei Române (http://www.geoinst.ro/)

Domenii de interes: Teledetecție; Analiză spațială GIS

Contact: geocrisro@yahoo.com     

  Marian Ene

Afiliere: Universitatea din București, Facultatea de Geografie (http://geo.unibuc.ro/)

Domenii de interes: Geomorfologie, Geografia Cuaternarului, Didactica geografiei

Contact: ene.marian@sgr-bu.ro, ene2466@gmail.com

  Diana Dogaru

Afiliere: Institutul de Geografie al Academiei Române (http://www.geoinst.ro/)

Domenii de interes: Analiza spațio-temporală care implică schimbări de mediu și interacțiunea dintre sistemele umane și cele de mediu; Guvernarea terenurilor agricole

Contact: dianadogaru77@yahoo.com

  Roxana Cuculici

Afiliere: Universitatea din București, Facultatea de Geografie (http://geo.unibuc.ro/)

Domenii de interes: Analiza spațială; Modelare GIS; Cartografiere digitală

Contact: roxanacuculici@yahoo.com

buibpmn,lhpdrfgmsogb,păfopbnbogsdkfnbsv,p,p  Liliana Dumitrache

Afiliere: Universitatea din București, Facultatea de Geografie (http://geo.unibuc.ro/)

Domenii de interes: Geografia sănătății și serviciilor sanitare; Geodemografie; Politici demografice și sociale

Contact: liliana.dumitrache@unibuc.ro

  Nicoleta Damian

Afiliere: Institutul de Geografie al Academiei Române (http://www.geoinst.ro/)

Domenii de interes: Geografia populației; Geografie socială; Dezvoltare locală și regională

Contact: nicoleta_damian2002@yahoo.com

  Daniel Ciupitu

Afiliere: Institutul de Geografie al Academiei Române (http://www.geoinst.ro/)

Domenii de interes: Analiza spațială GIS; Măsurători LIDAR și modelarea datelor; Arii naturale protejate

Contact: dan73205@yahoo.com

  Laura-Georgiana Comănescu

Afiliere: Universitatea din București, Facultatea de Geografie (http://geo.unibuc.ro/)

Domenii de interes: Geomorfosituri, Geomorfometria bazinelor hidrografice, relația relief - activitate turistică

Contact: lauracomanescu@yahoo.com

  Mioara Clius

Afiliere: Universitatea din București, Facultatea de Geografie (http://geo.unibuc.ro/)

Domenii de interes: Dezvoltare durabilă; Educație pentru mediu; Didactica geografiei 

Contact: mioara.clius@geo.unibuc.ro

  Viorel Chendeș

Afiliere: Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (http://www.inhga.ro/)

Domenii de interes: Evaluarea resurselor de apă; Scurgerea de aluviuni; Geomorfometrie

Contact: viorel.chendes@hidro.ro

  Constanța-Emilia Boroneanț

Afiliere: Institutul de Geografie al Academiei Române (http://www.geoinst.ro/)

Domenii de interes: Extreme meteorologice și climatice; Proiecții climatice regionale; Evaluarea impactului schimbărilor climatice

Contact: c.boroneant@gmail.com

  Dragoș Baroiu

Afiliere: Institutul de Geografie al Academiei Române (http://www.geoinst.ro/)

Domenii de interes: Geografie culturală; Dezvoltare regională; Organizarea spațiului geografic

Contact: baroiud@yahoo.com

  Dan Bălteanu

Afiliere: Academia Română; Institutul de Geografie al Academiei Române (http://www.geoinst.ro/)

Domenii de interes: Hazarde; Modificări globale ale mediului; alunecările de teren - procese și hazarde

Contact: igar@geoinst.ro

  Georgeta Bandoc

Afiliere: Universitatea din București, Facultatea de Geografie (http://geo.unibuc.ro/)

Domenii de interes: Resurse de energie regenerabilă; Modelarea sistemelor geografice; Interacțiunea atmosferă-ocean

Contact: bandoc@geo.unibuc.ro

Membrii