Autor: Camelia Teodorescu

 

Biserica „Sf. Gheorghe” a fost construită în secolul al XIX-lea în satul Poiana, lângă Rovinari. Astăzi este mutată în incinta Muzeului Satului de la Curtișoara, în județul Gorj. Biserica a fost folosită din anul 1919, ca paraclis de către familia Gheorghe şi Arethia Tătărescu, familie importantă pentru viața politică și culturală a Olteniei și a României în perioada interbelică.

Arhitectura lăcaşului de cult este specifică monumentelor religioase, construită sub formă de navă, cu o lungime de 9m şi cu o lățime de 6m, având o structură din lemn de stejar, cuprinzând pronaosul, naosul și  altarul, care este poziționat în est, în absida de forma pentagonală. Frontonul navei are o frescă reprezentându-l pe Sfântul Gheorghe omorând balaurul. În faţa pronaosului a fost adăugat un pridvor deschis din zidărie cu trei arce. Fundaţia şi soclul sunt realizate din piatră. Turla, de forma pătrată, aşezată deasupra pridvorului, este acoperită cu şiţă din brad.

Fotografia săptămânii
(luni, 28.03.2022)

29 martie 2022