29 martie 2022

Fotografia săptămânii
(luni, 28.03.2022)

Autor: Camelia Teodorescu

 

Biserica „Sf. Gheorghe” a fost construită în secolul al XIX-lea în satul Poiana, lângă Rovinari. Astăzi este mutată în incinta Muzeului Satului de la Curtișoara, în județul Gorj. Biserica a fost folosită din anul 1919, ca paraclis de către familia Gheorghe şi Arethia Tătărescu, familie importantă pentru viața politică și culturală a Olteniei și a României în perioada interbelică.

Arhitectura lăcaşului de cult este specifică monumentelor religioase, construită sub formă de navă, cu o lungime de 9m şi cu o lățime de 6m, având o structură din lemn de stejar, cuprinzând pronaosul, naosul și  altarul, care este poziționat în est, în absida de forma pentagonală. Frontonul navei are o frescă reprezentându-l pe Sfântul Gheorghe omorând balaurul. În faţa pronaosului a fost adăugat un pridvor deschis din zidărie cu trei arce. Fundaţia şi soclul sunt realizate din piatră. Turla, de forma pătrată, aşezată deasupra pridvorului, este acoperită cu şiţă din brad.