Trezorier: Laura Tîrlă

 e-mail: maria.laura.tirla@gmail.com                   

Secretar: Gabriela Moroșanu

e-mail: gabriela.adina.m@gmail.com                  

Vicepreședinte: Dragoș Baroiu

e-mail: baroiud@yahoo.com                 

Vicepreședinte: Marius Neacșu

e-mail: marius.neacsu@ase.ro                   

Date fiscale

IBAN: RO34BTRLRONCRT0627234801     CIF: 44874193           

Banca Transilvania, Sucursala Lipscani, str. Lipscani nr. 102, sector 3, București

(Asociația Societatea de Geografie din România Filiala București - Centrul Universitar)

    telefon:

e-mail: sgr.bucuresti.univ@gmail.com             geografie@sgr-bu.ro 

Președinte: Marian Ene

e-mail: ene.marian@sgr-bu.ro; ene2466@gmail.com

Contact

Societatea de Geografie din România, Filiala București - Centrul Universitar

Adresa: Universitatea din București, Facultatea de Geografie (etaj III, cam. 210), b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 1,

sector 1, București, cod poștal 010041

Contacte utile mebrilor

Societății de Geografie din România

Societatea de Geografie din România

Facultatea de Geografie

Universitatea din București

Universitatea din București

Academia Română

Academia Română

Institutul de Geografie

Academia de Studii Economice

SGR Filiala Iași

Asociația Geomorfologilor din România

SGR Filiala Hunedoara

SGR Filiala Vrancea

SGR Filiala Prahova

International Association of Geomorphologists